Privacy- en cookieverklaring

Wie wij zijn

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten met Search Spotlight Solutions, gevestigd te De Nieuwe Erven 3, 5431NV te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73989746.

Versie: 21-2-2019

Wij hechten waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder kunt u lezen hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden.

Gebruik van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website www.searchspotlightsolutions.nl verzamelen wij bepaalde gegevens van u, mogelijk persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven of wij dit op basis van de wet of overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van Gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.
 • Relatiebeheer, inclusief het opnemen van contact indien u daarom verzoekt.
 • Verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
 • Product- en dienstontwikkeling.
 • Bepalen van strategie en beleid.
 • Verbetering van het internet aanbod door het tonen van relevante reclame.
 • Achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ons bedrijf.

Omschrijving van Persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Identificatienummer
 • Kopie ID-bewijs
 • Nationaliteit
 • Pasfoto’s/camerabeelden
 • Personeelsdossier

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.

Vertrouwelijkheid & Verstrekking aan Derden:

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verstrekken deze niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen, tenzij u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding en beperken de toegang tot uw gegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor personalisatie van content en advertenties, analyse van websiteverkeer en social media-functies. U kunt ervoor kiezen om cookies niet te accepteren, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

Links naar andere websites

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wij linken. Lees de privacyverklaring van deze websites voordat u er gebruik van maakt.

Uw Wettelijke Rechten

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming, bezwaar maken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Contactgegevens

Search Spotlight Solutions

De Nieuwe Erven 3, 5431NV te Cuijk

KVK 73989746

maurice@searchspotlightsolutions.nl

048 579 98 31